Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Leden 2017

Ježíšku, já chci …

Vyvolaný student říká nejrůznější nesmysly. Tak je to v pořádku a tak to má být, protože přes ty chyby – jsou-li ve vhodný okamžik opraveny – se to ten student naučí říkat správně.

Nepříjemné je, když si vyvolaný student vymýšlí (nebo to jenom nerozlišuje) a jsa upozorněn tvrdí, že on to říkal správně. Jde-li o něco významného a organizovaného, podám mu v tom okamžiku lístek papíru (ze štosu pro ten případ nachystaného na katedře) a vyzvu jej, aby napsal to, co se domnívá, že říkal. Psaný text lze těžko zapřít, a v lepším případě se ten student ode mne dozví „napsat to umíte, ale neumíte to vyslovit“. Případná delší mluvená vystoupení studentů (jako třeba prezentace), kde by podobná přerušení měla zničující účinek, se nahrávají na diktafon a lze je posléze podrobit detailnímu veřejnému rozboru.

Zbývá případ mluvení nevýznamného a neorganizovaného. I tehdy se může stát, že student říká něco špatně a po upozornění se k tomu nechce znát. Domníval jsem se, že zde by mohlo pomoci nahrávat celou vyučovací hodinu, ale mýlil jsem se – přehrávat na diktafonu i pětiminutový záznam je pro průběh vyučování likvidační. Natožpak záznam několika desítek minut. Nějaký šikovný programový prostředek na desktopu by to zvládnul snáze, ale přetahovat zvukový záznam z diktafonu do desktopu je pro průběh vyučování … však víte.

Takže vím, co bych tak potřeboval – nějaký (nejlépe programový) prostředek, který zaznamenává zvukovou stránku vyučovací hodiny, ale neukládá záznam jako celek. Rozseká ten záznam po minutách a vzniklé soubory zřetelně označí časovými „nálepkami“ – zaznamenáno před minutou, přede dvěma …

BTW, se známkami toto umím. Který student dostal kdy jakou známku a za co. Program to zobrazuje (a studenti to vidí na plátně) a zaznamenává. V praxi se časové údaje zaokrouhluji na hodiny a údaje „za co“ ignoruji zcela. Bohužel, na záznam zvuku programem jsem (zatím?) krátký.

Požadavek je tedy jasně vymezený. Milý Ježíšku …