Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Umí žáci psát výpisky?

Umí mé děti psát výpisky? Tato otázka se objevila na sociální síti a posléze v jedné webové diskusi o činnosti učitelů a žáků v době koronavirové kalamity. S podtextem, že většina žáků to neumí, a že by je to škola měla naučit. Nebo alespoň učit.

Schopnost pořizovat výpisky z ústního výkladu učitele spolu se schopností zapamatovávat si údaje jejich opisováním patří do košíku užitečných schopností z doby před-počítačové (přesněji před-pédéáčkové, před-smartfounové a před-tabletové). Ale tato doba dávno pominula, a ruční opisování již existujících textů považuji za nesmyslné a nežádoucí.

Může se stát, že žákům nic jiného nežli ruční pořizování výpisků nezbývá. Asi stále existují učitelé, kteří svůj výklad žákům poskytují výhradně ústně nebo napsaný na tabuli – obojí z hlediska dalšího zpracování studenty stejně nepoužitelné. Možná existují učitelé, kteří se zdráhají neomezeně zveřejnit svoje vlastní výukové materiály (jeden pracovník vedení naší školy s existencí takových učitelů-utajovatelů napevno počítá). Nic z toho nepovažuji za dostatečný důvod, abych to žáky učil.

Řešíme tedy problém, jak přenést (již pořízené, na mediu zaznamenané) údaje od učitele k žákům tak, aby se žáci tyto údaje (co nejsnáze, co nejpohodlněji) naučili. Jenže co zde znamená ono „naučili“ ? Aby si je zapamatovali? Ne nutně! Jde o to, aby žáci ty předané údaje uměli používat. Nejlépe, aby žáci ty předané údaje uměli používat v reálném čase. Domnívám se (nejsem si úplně jistý), že nutnou podmínkou pro „používat v reálném čase“ je „vyhledat v reálném čase“.

Široce rozšířené technické prostředky (smartfouny, tablety, netbooky) poskytují možnost jít na věc jinak, nežli v době studia mých rodičů. 

Předně, učitel musí údaje předávat v čitelné a zaznamenatelné formě. Ne (nebo dejme tomu nejen) ústně nebo načmárané na tabuli. Ne (nejen) jako „prezentaci“ ve formátu .ppt . Formát .pdf má svoje výhody (hlavně z pohledu učitele) i nevýhody (z pohledu žáka). Všestranně ideální se jeví formát .html .

Dostane-li žák údaje v takovéto formě, co s nimi učiní?

1) Zběžně prohlédne, zda je to to, co to má být. Že nedošlo k záměně, že nedošlo k poškození při přenosu, že chápe obsah.

2) Zaznamená do své osobní databáze. Při té příležitosti zváží, kam přesně to umístí. Nejspíš přejmenuje. Možná i rozdělí na několik částí.

3) Začlení do své osobní databáze. To je to hlavní umění, které musí nastoupit místo schopnosti pořizovat výpisky. „Natáhnout“ odkazy z nového balíku údajů do stávající databáze, a „natáhnout“ odkazy ze stávající databáze do nového balíku. Barevně zvýraznit. Zvětšit, zmenšit. Prostorově upravit. Na to všechno je HTML „jako dělané“.

 BTW, na podobné téma píše na rvp.cz Ludmila Kovaříková v článku Hyperlinkové psaní. I když to vidí dost jinak než já. Paní Kovaříková ve svém článku nezmínila HTML ani jednou. Naopak já považuji znalost HTML za podstatnou, pro žáky nepostradatelnou. Znalost, a schopnost (a dokonce odhodlání!) vyjadřovat se pomocí HTML. 

 

Hyperlinkové psaní

Autor: Ludmila Kovaříková


Výukový SW – odkud a na co

V diskuzích na webu mě zaujal termín výukový SW. Zdá se, že diskutující, kteří tento termín používají, s výukovým SW nejsou spokojeni. Netuším proč.

Co to vůbec je, ten výukový SW? Je to veškerý SW, který učitelé (nebo dokonce žáci?) používají při výuce a ve prospěch té výuky? Pokud ano, pak by do této kategorie spadali i Bakaláři a podobné programy pro záznam, výpočet a zveřejnění známek. Učitelé i žáci je při výuce často používají a na motivaci žáků mají značný vliv. 

Další kategorie, která mě napadá, je Classroom Management SW. Domníval jsem se, že vím, co to je a k čemu to slouží, ale ouha – když jsem pátral na webu po podrobnostech, udeřil mě do oka (prvořadý?) účel tohoto SW. Že prý blokovat přístup studentů na nežádoucí adresy a omezit možná rozptýlení studentů.  Avšak něco takového bych já spíše očekával od prostředí a od operačního systému (a ne od běžného programu).

Nežli toto, předpokládal jsem, že  Classroom Management SW má hlavně sdělovat žákům jejich úkoly, případně doručit učiteli žákovská řešení, a konečně sdělit žákům hodnocení jejich práce. A na toto ten SW mám k dispozici a hojně jej používám.

Tak jaký ještě SW by se mohl hodit? Vývojové prostředí, ve kterém žáci mohou programovat. K dispozici v několika variantách. Oracle nabízí (zadarmo) vynikají GreenFoot s grafikou a jazykem Java. Existuje freewarové vývojové prostředí pro C++ a pro CSharp také. Obojí mohu vřele doporučit. Nemám zkušenosti vytvářením grafiky a nevím, zda kvalitní programy jsou k dispozici zadarmo nebo za úplatu. Co se týče video-editorů, existují i verze zadarmo, ale IMO jsou ty placené lepší a připadá mi, že za ty náklady stojí. Jenže to není můj obor a tak jsem nikdy nezkoumal, zda by za těch pár stovek stály i žákům.

Zapomněl jsem na něco? Připomene mi to někdo?

 


Další notes končí

Tento můj text je další ze série „Na cestě k učebně pro konec XX. století“, viz program-podium

Ano, další můj papírový notes končí, nahrazen programem a hejnem souborů. A že to byl macek! Kroužkový vazač velikosti A5, obsahující prezenci a prospěch mých učebních skupin pro předmět PRG. Plus nabídku, organizaci a hodnocení profilových maturitních prací – to v letech, kdy mezi mými studenty byli maturanti.

Dokud ty učební skupiny byly čtyři, já a notes jsme fungovali tak nějak na hranici lidských a papírových možností. Bylo jasné, že je to dlouhodobě neudržitelné, ale pobízen mou leností jsem přechod na efektivnější zpracování údajů odkládal. A odkládal a odkládal. Ale jakmile ke čtyřem skupinám přibyly další dvě, bylo jasné, že změna je nevyhnutelná.

Jak se mi tehdy jevil ten problém

Notes obsahoval stránky. Každá stránka obsahovala údaje pro jednu učební skupinu, a to za tři dvouhodinovky výuky a za všechny studenty té skupiny, za příslušné tři dvouhodinovky.   Data studentů byla na řádcích, data dvouhodinovek představovala sloupce, a to sloupce cca 3 cm široké.  V notesu byly zařazeny stránky aktuální, právě zapisované, i stránky historické, přičemž hloubka historie je nezbytně alespoň „na čtvrtletí“, a velice užitečná je hloubka „na pololetí“.  

I stalo se, že údaje o prospěchu studentů se tak rozrostly, že třícentimetrový úsek na jednu dvouhodinovku přestal stačit. Co teď? Úspornější zápis? Bohužel mě žádný takový nenepadnul. Méně dvouhodinovek na jednu stránku? Čím širší sloupce, a tedy čím méně dvouhodinovek na jedné stránce, tím více musí být stránek. To narazí na fyzickou kapacitu notesu. A vyplývá z toho ještě druhý zádrhel – více „režijních“ údajů (identifikace studentů) a více listování.

Informace, co student dělal (či nedělal) minulý a předminulý týden, je zajímavá a užitečná – zejména je-li viditelná na první pohled. Musím-li listovat, informace se ztrácí v mlze.

Dalo se očekávat, že program „rovnou“ vyřeší některé z těchto nesnází. Třeba hloubku zaznamenaných historických dat.  A také „režijní“ údaje.

Další očekávaný přínos programu je rychlost záznamu údajů. Při záznamu do papírového notesu stojí proti sobě na jedné straně požadavek stručnosti při záznamu (to kvůli rychlosti) a  na druhé straně požadavek obšírnosti a podrobnosti při výpisu (to kvůli orientaci v údajích). Ručně psaným textem se to vyřešit nedá, počítačovým záznamem (uživatel nic nepíše, jenom volí, která tlačítka stiskne) se to vyřeší.  Triviální příklad je údaj o času zaznamenání známky. Program samozřejmě v libovolném okamžiku přesně ví, kolik je hodin, a může čas zaznamenat s přesností na milisekundy. Pro moje potřeby postačí s přesností na týden. Každopádně uživatel nepíše vůbec nic, a v tomto případě ani nemusí stisknout žádné další tlačítko. Prostě jenom zvolí známku.

Prozření

Psal jsem a průběžně zkoušel na „ostrých“ datech ten kýžený program, ale pořád to „nebylo ono“.  Data se zaznamenávala, vyhodnocovala a zobrazovala, ale stále jsem měl nejasné tušení, že by to ten program měl dokázat výrazně lépe. Až mě to jednoho dne napadlo. Uvědomil jsem si, že program zpracovává dva odlišné typy dat, a že je musí zobrazovat odděleně. Jaké dva typy dat to jsou? Zjednodušeně řečeno, data o úsilí studentů, a data o výsledcích.

Jak vypadá standardní „programovací“ (na rozdíl od výkladové či testovací) dvouhodinovka PRG? Studenti mají v prohlížeči otevřené zadání úlohy, kterou mají zpracovávat, a otevřené vývojové prostředí, kde se snaží úlohu naprogramovat. Všichni studenti (kromě studentů s individuálním plánem) řeší stejnou úlohu. Úloha má cca 5 „měřitelných“ etap, kde student odevzdává vyhodnotitelný výsledek (zpravidla odesílá učiteli soubor, což je někdy datový soubor a někdy kopie některého zdrojového modulu). Vyřešit úlohu do konce trvá několik týdnů, a existují úlohy, kde neočekávám, že by ji většina studentů dořešila do konce. Naopak první etapa úlohy bývá snadná a vyžadující málo činnosti (ale více rozhledu a pochopení), takže šikovnější studenti ji „vyřeší“ a výsledek odevzdají po pár minutách.

Moje zkušenost říká, že hbitější a pomalejší studenti se „rozejdou“ co do řešené etapy úlohy již během první dvouhodinovky. V tomto ohledu tedy činnost studentů probíhá asynchronně.

Ale pak je tu synchronní část dvouhodinovky PRG, kterou musí provádět jak ti hbitější, tak i ti pomalejší studenti. Během dvouhodinovky musí každý student odeslat hlášení o postupu své činnosti. Hlášení je přísně formalizované. Studenti „odjakživa“ věděli, že v budoucnosti jejich hlášení bude vyhodnocovat program, a tato budoucnost právě nastala. Program samozřejmě oznámkuje hlášení neexistující, samozřejmě ohlídá syntaktické přehmaty, a upozorní i na některé významné okolnosti obsahové. Program má k dispozici „historická“ data, takže upozorní na studenta, který od minulé dvouhodinovky nepokročil v řešení úlohy kupředu. (Všechny tyto zdánlivé drobnosti mi připadají jako obrovský pokrok proti době, kdy jsem je musel vyhodnocovat vlastníma očima a vlastní hlavou!)

Jakmile jsem si uvědomil tuto dualitu údajů, a jakmile jsem zobrazil zvlášť údaje asynchronní (výsledky studentů, vyřešené etapy úlohy)  a údaje synchronní (úsilí studentů, pravidelná týdenní hlášení), program získal žádoucí tvar a od té doby probíhají jenom vylepšení funkčnosti.

Je mi jistou útěchou, že i kdybych byl chytřejší a kdybych si tento principiální fígl uvědomil dříve – tedy v době používání papírového notesu – nebylo by mi to nic platné. Notes by nedovolil nezbytné zdvojení všech stránek.

Výsledný program

Musím připomenout, že fungování tohoto programu (stejně jako většiny mých dalších programů pro podporu vyučování) je umožněno důmyslným systémem serverových disků, který vymyslela, implementovala a udržuje (v mých dřívějších textech již zmíněná) síťová víla (a dnes již i serverová víla) – moje mladá a mimořádně schopná a pracovitá kolegyně.

Program class čte hlášení studentů, vyhodnocuje je a výsledky zaznamenává. Dále čte a zaznamenává vstup učitele. Veškerá data dané učební skupiny program ukládá do jediného XML souboru, ze kterého si je příští týden zase přečte. Maximální kapacita jednoho takového XML souboru je 6 dvouhodinovek, což v praxi odpovídá přibližně dvěma měsícům. Dále program může kdykoli vygenerovat 2 HTML soubory, z nichž jeden zobrazuje asynchronní údaje (výsledky řešení úlohy) a druhý zobrazuje synchronní údaje (úsilí studentů, aktivitu na hodinách, týdenní hlášení).  Pro ilustraci: když jednu takovou HTML stránku vytisknete na papír A4, bude ten papír zcela zaplněný a nahuštěný tisk drobným písmem tak akorát čitelný.

Okno programu je sloupec, který na výšku zabírá celou obrazovku (ale jde hlavně o projekční plochu) shora dolů, a na šířku  přibližně čtvrtinu obrazovky. Samozřejmě, žádný trvale běžící program nesmí zabrat celou obrazovku. Ve sloupci se zobrazují identifikátory všech studentů dané učební skupiny a k tomu jeden další údaj, přičemž volit lze z několika desítek druhů údajů.

Výsledkové soubory studentů, stejně jako týdenní hlášení studentů, se vyvíjejí v čase. Student odešle výsledkový soubor nebo hlášení, já se podívám na výsledkový soubor a můj program se podívá na hlášení, a nalezneme-li chyby, sdělíme to studentovi. Pilnější studenti reagují tak, že se pokusí chyby odstranit a opravený soubor nebo hlášení odešlou znovu, samozřejmě s vyšší verzí. Platný je vždy soubor s nejvyšší verzí. Mám-li nalézt soubor s nejvyšší verzí, občas se spletu. Můj program se splést nemůže.

Mezi údaji, které program zobrazuje, jsou i známky. Program by samozřejmě dokázal vygenerovat soubor s těmito známkami v libovolném formátu. Avšak informační systém Bakaláři, do kterého je třeba tyto známky zaznamenat, dosud nemá žádné použitelné datové rozhraní. I nezbývá, nežli ty známky do Bakalářů nadatlovat.  Cože?! Ručně přepisovat již existující a na obrazovce zobrazené údaje?! Na začátku třetího tisícíletí?! Ano …

 

 


Statistika, nuda, cenné údaje

Všichni známe půvabnou televizní pohádku, kde školák pouhým odkazem na statistiku zbaví království nenasytného draka. Tak funguje statistika … v pohádkách. A tak fungují v pohádkách školáci.

Dostala se mi do rukou statistika vybavenosti amerických škol „technologiemi“, kterou publikoval Education Week v článku „Data Dive: Devices and Software Flooding Into Classrooms“ (volně přeloženo Ponor do dat: Technické a programové vybavení zaplavuje učebny). Nejvíc mě zaujal přehled připojení škol na Internet. Federální komunikační úřad (nebo komise, prostě FCC) stanovila požadované rychlostní minimum,  100 kilobitů za sekundu přepočteno na jednoho studenta, a školní okrsky závodí, který toho dřív dosáhne. Od roku 2013 do roku 2016 zaznamenáno zlepšení o 30 procent.

Bylo by zajímavé zjistit, jak se ten statistický údaj zjišťuje a zda se ověřuje, a zda je do něj také nějak zahrnuta spolehlivost, stabilita a rovnoměrnost onoho připojení. A proč vůbec školství převzalo takovéhle kriterium. Zda se ona rychlost připojení vztahuje na všechna zařízení (BYOD) připojená do školní Wifi sítě, nebo zda je připojení vyhrazeno pouze pro školní zařízení.

Jak konkrétně se to zjišťuje nevím. Ale nedivil bych se, kdyby se ten údaj nijak zvlášť neověřoval a kdyby jej školství převzalo proto, že prostě je k dispozici (péčí FCC), aniž by se kdokoli ze školy či ze školství musel namáhat jej měřit. Pak se samozřejmě jedná o signál přivedený ke zdi školní budovy, a co si s ním příslušná škola dělá dál nikdo neví.

Třeba se v Americe rozumí samo sebou, co se s tím signálem děje dál, uvnitř školy. Nebo to nikoho (alespoň na federální úrovni) nezajímá. Třeba ten údaj naznačuje cosi o kvalitě vnitřní sítě školy. Nebo nenaznačuje, a pak mi připadá hodně, ale opravdu hodně zbytečný.

A jak je to v Česku? Nebo raději, jak je to v Motole? Každopádně škola má připojení na Internet. Ale přepočítávat rychlost připojení na jednoho studenta by mohlo zajímat leda ministerské úředníky. Výrazně důležitejší je propustnost a spolehlivost vnitřní školní datové sítě, a ta je nevalná. A co se týče připojení na Internet, velice záleží na místě a na zařízení. Mimo učebny bych studentům přál co nejrychlejší a co nejširokopásmovější připojení. Ale v učebnách, tam je to jiné. V mojí jazykové učebně mají studenti povoleno používat zařízení typu BYOD bez omezení, včetně při psaní písemek. Používání on-line slovníků jim doporučuji, používání on-line překladačů jim rozmlouvám (ale některým studentům neúspěšně, takže si na tom vlastním přičiněním „rozbijí hubu“ – nevím čím to, že ty on-line překladače tolik „vorají“ gramatiku), vypracování testů a písemných prací v digitální formě a zasílání e-mailem na moji adresu dokonce zvýhodňuji proti papírové verzi.  V počítačových učebnách má každý student k dispozici školní desktop s připojením do školní sítě. Moji studenti programování sice smějí používat BYOD, ale kromě studentů maturitního ročníku připravujících svoji profilovou maturitní práci  by použití BYOD při vyučování působilo přinejmenším podezřele a přilákalo by moji pozornost, což si většina studentů rozmyslí.

V obou výše zmíněných případech (jazyková učebna, počítačová učebna) je připojení k Internetu do jisté míry žádoucí (nikoli nezbytné!), ale rozhodně není potřeba připojení vysokorychlostní. Naopak se obávám, že čím bude připojení rychlejší, tím více bude svádět studenty k nejrůznějším nezbednostem neboli k – z hlediska výuky – nežádoucím činnostem.

Situaci v počítačových učebnách se rozhodla vyřešit jedna moje odvážná kolegyně. Ve věci přístupu na Internet (podobně jako v dalších podobně závažných záležitostech) se musí rozhodnout pro jednu ze standardních alternativ: plošný zákaz všeho, plošné povolení všeho, selektivní zákaz, selektivní povolení. U selektivních opatření si lze navíc vybrat, zda budou nastavená napevno a trvale, nebo zda je budou moci jednotliví učitelé v reálném čase upravovat (přenastavovat) pro jednotlivé třídy a pro jednotlivé vyučovací hodiny.

Výhody a nevýhody jednotlivých opatření si lze představit. Plošné povolení všeho by byla bezpečnostní zhouba pro OS typu Windows. Nebezpečí u selektivních opatření nastavitelných v reálném čase mě nenapadlo a musela mi je vysvětlit kolegyně.

Technicky lze zajistit i individuální nastavení zákazů a povolení specifické pro každého jednotlivého studenta. Ale to by asi byla noční můra pro administrátora takového systému.

Ještě nevím, jakou alternativu moje odvážná kolegyně nakonec zvolí. Každopádně lze očekávat, že pokud bude zvolený systém studentům dostatečně spolehlivě bránit v jejich nezbednostech, pokusí se jej přechytračit. Mohlo by dojít k „souboji títánů“: my budeme zjemňovat a zesilovat naše detekční a obranné mechanismy, studenti budou zdokonalovat svá maskovací opatření. Což by bylo skvělé – studenti by zlepšovali svoji schopnost ovládat počítač nebo dokonce svoje schopnosti programátorské …

Data Dive: Devices and Software Flooding Into Classrooms


Taxonomie a výuka programování 3 (stále nad článkem Anabely Gomes)

V minulých epizodách jsme sledovali … 

Nahlédli jsme do článku Anabely Gomes. Autorka upravila metodiku, u závĕrečné zkoušky studenti řeší také problémy z nižších kategorií Bloomovy taxonomie, a než začnou programovat, studenti by mĕli získat schopnost číst kód. 
V tom bych se s paní Gomes neshodnul. Pokud by na svém požadavku – začínat kurz programování vyučováním a ovĕřováním schopnosti studentů číst kód – trvala. 
Ale trvá na nĕm? 

*** *** ***
 tx-pg-1

část 1 Taxonomie a výuka programování 1 (nad článkem Anabely Gomes)
 tx-pg-2

část 2 Taxonomie a výuka programování 2 (znovu nad článkem Anabely Gomes)
 tx-pg-3 Taxonomie a výuka programování 3 (stále nad článkem Anabely Gomes)
*** *** ***
Gomes [1] Struktura 
Stále čteme článek z června 2009 s názvem „Bloom’s taxonomy based approach to learn basic programming“ autorky Anabely Gomes z Instituto Politécnico de Coimbra. 
Článek má (co se týče relevantního obsahu) 7 částí, označených Introduction („Úvod“), Taxonomies of learning („Taxonomie učení“), The study („Studie“), Course context („Kontext kurzu“), Study („Studie“), Discussion („Diskuze“), a Conclusions („Závĕry“). 
V předchozích vstupech jsem rozebral první čtyři části až po „Kontext kurzu“. Zbývají části „Studie“, „Diskuze“ a „Závĕry“. Vzhůru do díla! 

Gomes [2] Studie 
Část „Studie“ je nesmírnĕ zajímavá a poučná. Přináší informace tří druhů. 
Za prvé popisuje koncepci a strukturu závĕrečných zkoušek kurzu Informační technologie, včetnĕ typů otázek a jejich zařazení do kategorií Bloomovy taxonomie. 
Za druhé výsledky, které studenti dosáhli v jednotlivých kategoriích. 
A za třetí interpretaci výsledků zkoušek a související typologii studentů. 
V souladu s celkovou koncepcí kurzu, kterou paní Gomes avizovala v předchozích částech článku, otázky byly rozvrstveny podle kategorií Bloomovy taxonomie a rozdĕleny do tří skupin. 
Opakuji, že mi tato část článku připadá velice poučná, a proto z ní budu citovat ve vĕtším rozsahu nežli dosud. 

Skupina [1] Otázky podle kategorií Bloomovy taxonomie 
Tato skupina obsahovala otázky příslušejíci do kategorií 1 (Znalost) a 2 (Pochopení). Otázky byly rozdĕleny do tří úrovní. 

1. úroveň odpovídala 1. kategorii Bloomovy taxonomie (Znalost) a studenti zde řešili následující problémy: 
- určit místo v programu, kde je promĕnná deklarovaná, 
- určit prostor v pamĕti, který promĕnná zabírá, 
- rozhodnout, zda fragment kódu obsahuje cyklus. 
(Toto by byl ve vyšším programovacím jazyce smĕšnĕ triviální problém, ale připomínám, že ti studenti to řešili v assembleru.) 
Úspĕšnost studentů byla vysoká a u jednotlivých otázek se pohybovala mezi 95.3% a 68.9%. Jenom otázka s cyklem dopadla na katastrofických 47.3% . 

2. úroveň odpovídala 2. kategorii Bloomovy taxonomie (Pochopení) a studenti mĕli pochopit roli konkrétní instrukce. 
Úspĕšnost studentů byla o málo nižší a u jednotlivých otázek se pohybovala mezi 77.0% a 61.5% . 

Ve 3. úrovni studenti mĕli analyzovat celý program a porozumĕt mu. 
Úspĕšnost studentů byla výraznĕ nižší a u jednotlivých otázek se pohybovala mezi 33.1% a 33.8% . 
Podle paní Gomes i otázky této úrovnĕ patřily do 2. kategorii Bloomovy taxonomie (Pochopení). 
Zde se s paní Gomes neshodnu. Porozumĕní celému programu bych zařadil do vyšší kategorie, čemuž nasvĕdčuje i nízká úspĕšnost studentů. 

Skupina [2] Úkol: naprogramovat fragment kódu 
Zde studenti mĕli napsat krátký úsek programu, kterým doplnili již existující program. 
Úspĕšnost studentů byla zoufale nízká, pouhých 15.73% . 
Bylo by zajímavé znát názor paní Gomes na zařazení této činnosti do kategorií Bloomovy taxonomie, ale bohužel jej neuvádí. 

Skupina [3] Úkol: naprogramovat celý program 
Zde studenti mĕli naprogramovat celý program. 
I zde byla úspĕšnost studentů zoufale nízká, pouhých 9.46% . 
Ani zde paní Gomes nespecifikuje zařazení této činnosti do kategorií Bloomovy taxonomie. 

Paní Gomes upozorňuje, že existují studenti, kteří dokážou sledovat výklad kurzu programování, dokážou rozebírat a porozumĕt programům, ale nejsou schopni napsat vlastní program. Takovíto studenti – podle paní Gomes – umí kódovat, ale neumí vytvořit algoritmus. 


Poznámka k algoritmizaci: 
Obávám se, že mezi mnou a paní Gomes existuje jistý rozdíl v nakládání s pojmy. Moje představy jsou takovéto: 
„Kodér“ je programátor, který „píše kód“, neboli převádí do programovacího jazyka algoritmus vytvořený nĕkým jiným, případnĕ převádí do programovacího jazyka požadavky zadavatele. 
„Kodér“ nemusí umĕt vytvářet algoritmy – bohatĕ stačí, když umí používat ty již známé. 
„Algoritmizátor“ je nĕkdo, kdo vytváří algoritmy. Nemusí nezbytnĕ umĕt programovat, ale mĕl by dokázat ty svoje algoritmy jednoznačnĕ zapsat, což vlastnĕ vyjde nastejno s programováním. 
Pokud algoritmizátor neumí programovat, musí mít k ruce programátora (kodéra), který chápe jeho představy. 
Na to, aby kodér napsal ucelený vlastní program, nepotřebuje vytvořit žádný nový algoritmus. 
Psaní kódu a vytváření algoritmů jsou dvĕ odlišné činnosti. Jedno s druhým souvisí, ale nejedná se o totožné činnosti, ani není vytváření algoritmů nĕjakou vyšší úrovní psaní kódu. 
„Kódování“ neboli psaní kódu je rutinní, řemeslná činnost. 
„Algoritmizace“ neboli vytváření algoritmů je tvůrčí činnost. 

Cílem mého kurzu programování je vyučit řemeslné programátory, kodéry. Zdá se, že cílem kurzu „Informační technologie“ paní Gomes je vychovat algoritmizátory. 


Poznatky ze závĕrečné zkoušky 
Zdá se, že i výsledky studentů u závĕrečné zkoušky potvrzují existenci propasti mezi nejnižšími kategoriemi Bloomovy taxonomie a „opravdovým“ programováním. 
Lze z toho usoudit, že schopnost studentů programovat nelze zredukovat ani na znalost, ani na pochopení, a snad ani na aplikaci znalostí? 
Podle mne lze. 

Gomes [3] Diskuze 
Paní Gomes píše, a já cituji doslova: 
„The students knew in advance that the final exam would have a group of questions that wouldn’t require them to create complete programs. In no way did we tell them that answering those types of questions correctly would be enough to pass (in fact we said the contrary). Just the same, they felt that they had better chances to pass.“ 

Volnĕ přeloženo: 
Studenti vĕdĕli předem, že závĕrečná zkouška bude obsahovat skupinu otázek, které nebudou vyžadovat, aby nĕco naprogramovali. V žádném případĕ jsme jim neslibovali, že správné zodpovĕzené otázky tohoto typu postačí ke složení závĕrečné zkoušky. (Naopak – varovali jsme je, že nepostačí!) I tak ale mĕli pocit, že jejich šance složit zkoušku se (novou metodikou) zvýšily. Při stanovení výsledné známky mĕly výsledky za kategorie 3 až 6 vyšší váhu nežli výsledky za kategorie 1 a 2, a mnoho studentů celkovĕ neuspĕlo, navzdory tomu, že za kategorie 1 a 2 mĕli dobré výsledky. 

Paní Gomes je přesvĕdčená, že studenti musí umĕt nejen přečíst úseky kódu, ale i naprogramovat úseky kódu a celé programy, a že testy a zkoušky by na prvním místĕ mĕly ovĕřovat právĕ tuto schopnost. 
I já jsem o tom přesvĕdčen a v tomto bodu s ní zcela souhlasím. 

Diskuze [4] Význam 
Při stanovení výsledné známky mĕly výsledky za kategorie 3 až 6 vyšší (a to rozhodující!) váhu nežli výsledky za kategorie 1 a 2, 
jinými slovy otázky z kategorií 1 a 2 byly ve zkoušce pouze jako „snadný úspĕch“ pro povzbuzení slabších studentů. 
S posouzením schopnosti studentů programovat nemĕly nic společného 
a paní Gomes se místo nich klidnĕ mohla studentů ptát, kolik noh má židle. 

Pohádkou se jeví i tvrzení o předřazení schopnosti číst kód před schopnost programovat. 
Skutečná schopnost „číst s porozumĕním“ kód se neodehrává na úrovni jednotlivých strojových instrukcí (pokud studenti pracují s assemblerem) ani na úrovni jednotlivých příkazů (pokud studenti pracují s vyšším programovacím jazykem), 
a nespadá do „snadných“ kategorií 1 nebo 2 Bloomovy taxonomie. 
Pro přiblížení této problematiky připomínám, že má-li student opravdu rozumĕt kódu, musí pro každou jednotlivou instrukci (resp. příkaz) vĕdĕt (nebo odhadnout), zda se vůbec provede, případnĕ kolikrát se provede, a ve vztahu k libovolné jiné instrukci, zda se provede dříve nebo pozdĕji. 
Z čehož mi vychází kategorie 4 (Analýza) Bloomovy taxonomie. 
A jak student získá výše uvedené schopnosti, nezbytné pro porozumĕní kódu? 
Teoretizováním? 
Jistĕ by to šlo. 
Ale jako praktičtĕjší se mi jeví studentovy vlastní programátorské pokusy a pozorování, v čem se skutečné chování jeho vlastního skutečného programu liší od jeho zámĕru, a co vše je třeba učinit, aby odlišnost skutečného chování od zamýšleného byla co nejmenší. 

Diskuze [5] Moje shrnutí 
Studenti programování samozřejmĕ musí vládnout schopnostmi na úrovni kategorií 1 a 2 Bloomovy taxonomie. Ale z hlediska jejich schopnosti programovat jsou tak samozřejmé, že je možná má smysl testovat v prvním týdnu po prázdninách, jako rozcvičku. 
Testovat schopnosti na úrovni kategorií 1 a 2 Bloomovy taxonomie v závĕrečné zkoušce (nebo v jakémkoli významném testu) by bylo ztrátou času. 

Gomes [6] Závĕry 
Ty hlavní závĕry jsou: 
- Výsledky dosažené studenty v přestavĕném kurzu Informační technologie (s novou metodikou) jsou podobné výsledkům z předchozích let, z nepřestavĕného kurzu (před novou metodikou). 
- Byla zaznamenána vyšší motivace a vyšší sebedůvĕra studentů, zejména u slabších studentů. 
- Slabší studenti by na úspĕšnĕjší zvládnutí kurzu potřebovali víc času. 
- Konečný cíl zůstává stále stejný – studenti by mĕli umĕt psát programy, které řeší konkrétní problémy. 
- Tým kolem paní Gomes použije tuto metodiku v semestrálním (tedy dvakrát delším) kurzu. 

Závĕry [7] Krotký protinázor 
Výsledky studentů s použitím nové metodiky jsou podobné výsledkům před použitím nové metodiky. Nicménĕ paní Gomes považuje novou metodiku (tu s použitím kategorií Bloomovy taxonomie) za správnou. 
Motivace slabších studentů (a obecnĕ vztah slabších studentů ke kurzu Informační technologie) se díky nové metodice zlepšila, a to je správné. 

Opravdu je to správné? 
Zlepšení motivace studentů (a zejména slabších studentů) je vždy žádoucí. 
Ale v tomto případĕ se obávám, zda nová metodika nedává slabším studentům falešnou informaci, o co v programování doopravdy jde. 
Připomínám, že podle nové metodiky jsou studenti (více než dříve) testováni z otázek, které o jejich schopnosti programovat nevypovídají zhola nic. 
A neznamená tedy jejich zaznamenaná vyšší motivace a lepší vztah ke kurzu Informační technologie pouze vyšší ochotu studentů řešit „problémy“, které mají s programováním málo společného? 


Co dál? 
Článek Anabely Gomes přináší mnoho látky k zamyšlení. 
Mohu se více zamýšlet, do které kategorie Bloomovy taxonomie patří ta která látka, kterou mým studentům přednáším, a ten který problém, který mým studentům zadávám. 
Neočekávám, že bych posílil zastoupení problémů kategorie 1 a 2. 
Pokusím se zkonstruovat nĕjaký test, který potvrdí nebo vyvrátí existenci vazby mezi schopností studenta porozumĕt úsekům kódu a schopností studenta naprogramovat úseky kódu srovnatelné velikosti a složitosti. 
Paní Gomes to nikde výslovnĕ netvrdí, ale zdá se, že o existenci takové vazby pochybuje. 
Já očekávám potvrzení existence takové vazby. 
Tak uvidíme. 


Taxonomie a výuka programování 2 (znovu nad článkem Anabely Gomes)


V minulé epizodĕ jsme sledovali … 

Nahlédli jsme do článku Anabely Gomes. Autorka v nĕm popisuje, vysvĕtluje a zdůvodňuje svoje představy o postupném zvyšování požadavků kladených na studenty kurzu programování. Požadavky by mĕly být odstupňovány podle kategorií Bloomovy taxonomie, a nemĕly by „přeskočit“ nejnižší dvĕ kategorie. Jako nepominutelný příklad schopnosti na úrovni nejnižších dvou kategorií paní Gomes uvádí schopnost číst kód. 
Doprovodil jsem to ukázkou mého kódu a také nĕkolika příklady otázek, na které by studenti se schopností číst kód podle mého názoru mĕli umĕt odpovĕdĕt.  

 

*** *** ***
 tx-pg-1  

část 1 Taxonomie a výuka programování 1 (nad článkem Anabely Gomes)
 tx-pg-2   Taxonomie a výuka programování 2 (znovu nad článkem Anabely Gomes)
*** *** ***
Gomes [1] Struktura   
Stále čteme článek z června 2009 s názvem „Bloom’s taxonomy based approach to learn basic programming“ autorky Anabely Gomes z Instituto Politécnico de Coimbra. 
Článek má (co se týče relevantního obsahu) 7 částí, označených Introduction („Úvod“), Taxonomies of learning („Taxonomie učení“), The study („Studie“), Course context („Kontext kurzu“), Study („Studie“), Discussion („Diskuze“), a Conclusions („Závĕry“). 
Poslednĕ jsem rozebíral „Úvod“. Tentokrát se podívám na části „Taxonomie učení“, „Studie“ a „Kontext kurzu“.  

 

Gomes [2] Taxonomie učení   
Část „Taxonomie učení“ je zcela teoretická. Paní Gomes zde připomíná nejznámĕjší a nejpoužívanĕjší taxonomie vzdĕlávacích cílů, od výchozí Bloomovy, přes revidované po nejrůznĕjší odvozené, s odkazy na Fullera a Andersona. Opĕt je zdůraznĕn požadavek (pocházející od Listera) nejprve učit studenty kurzu programování číst kód, a to dříve, než se od nich chce, aby programovali.  

 

Gomes [3] Studie   
V části „Studie“ paní Gomes připomíná odlišnosti jejího kurzu Informační technologie od bĕžných kurzů programování, a jsou to odlišnosti nepřehlédnutelné. 
V kurzu Informační technologie se studenti paralelnĕ učí architekturu počítačů a programování. 
Paní Gomes mĕla v plánování kurzu značnou volnost. Za programovací jazyk, ve kterém se studenti učí programovat, paní Gomes schválnĕ zvolila assembler. Důvodem pro tuto nevšední volbu programovacího jazyka byla snaha přiblížit studentům druhou složku tematické náplnĕ kurzu, totiž architekturu počítače.  

Toto propojení protikladů, softwaru a hardwaru, chce paní Gomes v kurzu rozsáhle využívat. Chce opustit zavedenou představu počítače jako tajemné černé skříňky (neboli black box) a naopak z nĕj učinit pro studenty průzračnou sklenĕnou skříňku, o jejímž vnitřním uspořádání vĕdí vše. 

 

Protinázor [4] Assembler   
V kurzu Informační technologie paní Gomes se učí základy programování. 
Volbou assembleru za programovací jazyk kurzu se ale z obecných základů staly „nepraktické základy“. 
Vždyť co dnes (!!) patří do základů programování? Ukládání dat, hromadné aritmetické výpočty, vĕtvení, cyklení a volání podprogramů jako v dobách Charlese Babbage a lady Ady Augusty? 
To jistĕ ano. 
Ale také „praktické“ činnosti jako práce se soubory, formátování textu, bitová grafika, ukládání do XML a čtení z XML struktur. 
To vše samozřejmĕ lze naprogramovat i v assembleru. 
Všechno lze naprogramovat v assembleru! 
Ale odhadnete ty desítky (ne-li stovky) řádků assemblerovského kódu nutné pro zápis činností, které vyšší jazyk zapíše jediným příkazem? 
Zdlouhavému opisování desítek řádků assemblerovského kódu se lze vyhnout použitím vhodného makro-jazyka (a navíc by se tím studenti naučili další užitečnou vĕc). 
Ale je tu „nĕco za nĕco“ – tím by se studenti „odřízli“ právĕ od toho, proč byl assembler zvolen, totiž od bezprostředního styku se strojovými instrukcemi procesoru.  

 

Protinázor [5] Black box   
Black box je vynikající, vysoce užitečná abstrakce, kterou dal svĕtu behavioralismus. 

V tomto místĕ, předpokládám, všichni čtenáři povstali a mocným hlasem potřikráte zvolali „Sláva behavioralismu!“. 
Dĕkuji. 
Můžete se posadit a číst dál. 

Lze si představit situaci, například při výkladu architektury počítače, kdy učitel vĕdomĕ opustí tuto abstrakci, a nechá studenty nahlédnout do (pomyslných) útrob počítače, a popíše a/nebo vysvĕtlí jim funkci jeho jednotlivých součástí. 
Lze si představit situaci, například při programování v assembleru, kdy jistou roli (případnĕ významnou roli) hrají počty registrů a instrukční repertoár procesoru.  

Avšak při výuce programování ve vyšším programovacím jazyce by takovýto krok – „narušení“ black boxu – byl zbytečný a matoucí. 
Programování „funguje“ nejlépe, nevíme-li o cílovém počítači nic. 
Počty registrů, struktura operační pamĕti a instrukční repertoár procesoru, to jsou okolnosti, o které se programátor nestará. 
Tyto starosti přenechá překladači. 

 


Poznámka k terminologii: 
Zdá se, že termín „behavioralismus“ si pro sebe zabavila politická ekonomie, zatímco filosofie, computer science a vĕda o učení si musí vystačit s termínem „behaviorismus“. Ač nerad, budu to (vĕtšinou) respektovat. Tak či tak jde o princip, že objekty zkoumáme podle jejich zjevného chování, kterým reagují na podnĕty zvenčí.  

Poznámka k abstrakci: Pokud učitel vypráví studentům o aritmeticko-logické jednotce, o čítači instrukcí a o registrech, dopouští se podobné abstrakce jako já, když prohlásím celý počítač za black box. Pouze tu svoji abstrakci umístil o jednu či dvĕ úrovnĕ níže. Neabstrahovanou realitou jsou tenké vrstvy kovů na křemíkové destičce a pohyb elektronů (resp. pozitronů, to v případĕ klasických pozitronických robotů) mezi nimi. Výše zmínĕný neabstrahovaný pohyb částic zaručenĕ nedává smysl žádnému studentu programování. 

 

Gomes [6] Kontext kurzu   
Část „Kontext kurzu“ začíná upozornĕním, že celý studijní obor „Informatické inženýrství“ (v originále „Informatics Engineering“) byl právĕ radikálnĕ přestavĕn v důsledku zmĕn vyplývajících z boloňského procesu . Základní zmĕnou byl přechod od semestrálního kurzu na trimestrální. Studenti tudíž absolvují stejný počet lekcí za poloviční časové období, z opačného pohledu tedy dvojnásobný počet vyučovacích hodin za stejné časové období. 
Co se stane, zhustíte-li kurz do poloviční doby při zachování rozsahu kurzu? 
Nĕkteré následky jsou pozitivní, jiné ménĕ. 
Studentům mohla být poskytována intenzivnĕjši podpora, po dobu trvání kurzu jim učitelé mohli být více k dispozici. 
Též prý studenti mĕli lepší příležitost osvojit si schopnost kritičnosti, sebekritičnosti a diskuze. 
Tomu sice vůbec nerozumím, ale nemám důvod to paní Gomes nevĕřit. 
A pak jsou tu negativní následky. 
Studenti mají ménĕ času osvojit si schopnost řešit problémy obecnĕ a programovat speciálnĕ. 
Paní Gomes tvrdí, že na toto studenti potřebují čas, a tentokrát jí to ochotnĕ vĕřím. 
Dále, studenti mají ménĕ času na práci na samostatných projektech a tím pádem učitelé jim takové samostatné projekty mohou zadávat jen v menší míře. 
Obecnĕ se zdá, že takovýto intenzivní formát kurzu vĕtšinĕ studentů nevyhovuje.  

 

Poznatky [7] Kontext kurzu   
Část „Kontext kurzu“ přináší konkrétní poznatky z průbĕhu kurzu Informační technologie. Tyto poznatky lze uplatnit i ve čtyřletém kurzu Programování na střední škole. 
Hlavním poznatkem je nevhodnost intenzivní formy. Ta naštĕstí v našem prostředí nehrozí – výuka Programování probíhá osvĕdčeným poklidným tempem, a studentům lze zadávat dlouhodobé projekty. 
Můžeme naopak zvažovat, jak postupovat, pokud bychom chtĕli posílit schopnosti, kterým více prospívá intenzivní forma výuky – třeba výše zmínĕnou kritičnost a sebekritičnost. Mĕli by se domluvit a spojit síly učitelé různých předmĕtů? 

Taxonomie a výuka programování (nad článkem Anabely Gomes)

Proč taxonomie? 

Nedávno se na portálu rvp.cz objevily texty zmiňující různé taxonomie v souvislosti s výukou nĕkterých předmĕtů. 
Na první pohled mĕ napadlo, že ve výuce programování je proti jiným předmĕtům cosi velice jinak. A pozdĕji mĕ napadlo formulovat to přesnĕji.    

 


Specifika programování jako předmĕtu 

Na rozdíl od jiných předmĕtů, výuka programování probíhá (převážnĕ ?) jako dialog studenta se strojem. Tím strojem je obecnĕ vývojové prostředí, speciálnĕ buď překladač nebo studentův program. 
Jak probíhá zmínĕný dialog? 
Student zapisuje (nebo vkládá ze svých pamĕťových medií) kusy textu, a vývojové prostředí na nĕ reaguje tím, že se je snaží považovat za slova daného programovacího jazyka a přeložit je. 
V rámci své činnosti vývojové prostředí může vypisovat chybové hlášky překladače nebo nechat bĕžet studentův program. 
Chybové hlášky překladače mohou být pro studenta dostatečnĕ srozumitelné a on podle nich opraví svůj program, ale mohou být i nesrozumitelné a student vede další dialog s vývojovým prostředím ve snaze získat další, upřesňující údaje. 
Pokud dialog pokročí do stadia, kdy překladač prohlásí program za dostatečnĕ bezchybný, vývojové prostředí spustí studentův program. 
Dialog mezi studentem a strojem pokračuje, tentokrát v jazyce, který student vytvořil pro tento účel (t.j. pro komunikaci s jeho vlastním programem). 
Nyní se role obrací a v pozici zmateného čtenáře nesrozumitelných pokynů se častĕji ocitá stroj.    

Považuji za nutné poznamenat, že se zde mĕní obsah pojmu „sémantika“. 
V programovacím jazyku je syntaxe i sémantika daná definicí příslušného jazyka. 
V dialogu studenta se strojem je sémantikou právĕ reakce stroje. 

Chce-li student „číst“ (cizí) program nebo chce-li student psát svůj vlastní program, část postupu je shodná – student ten program předloží stroji. 
Je otázkou, do jaké míry je tato shodná a společná část postupu významná. Já se domnívám, že velice. 

 


Výuka programování podle Anabely Gomes 

Zaujal mĕ článek z června 2009 s názvem „Bloom’s taxonomy based approach to learn basic programming“ autorky Anabely Gomes z Instituto Politécnico de Coimbra. 
Programování asi učím hodnĕ odlišnĕ od paní Gomes, a mí studenti určitĕ jsou velice odlišní od studentů Instituto Politécnico, ale shodnĕ s paní Gomes si mohu sám hodnĕ vybírat, co a jak v mém kurzu učím. A shodnĕ s paní Gomes tuto okolnost pokládám za významnou.    

 

Gomes [1] struktura   
Článek paní Gomes má (co se týče relevantního obsahu) 7 částí, označených Introduction (úvod), Taxonomies of learning (taxonomie učení), The study (studie), Course context (kontext kurzu), Study (studie), Discussion (diskuze), a Conclusions (závĕry). 
Postupnĕ se pokusím rozebrat i další, ale tentokrát jenom Úvod.    

 

Úvod [2] Zdůvodnĕní   
V úvodní části paní Gomes vysvĕtluje, proč použila Bloomovu taxonomii. Vychází z konstatování, že mnoha studentům se v programování nedaří. Zmiňuje možné důvody tĕchto neúspĕchů, a různé vlivy, které by neúspĕch mohly zvrátit. Z tĕchto vlivů se chce zamĕřit na strategii vyučování, tedy na činnost učitele. 
Zkoumání probíhá v prostředí kurzu Informační technologie, ve kterém se studenti učí architekturu počítačů a programovat v assembleru. 
Paní Gomes se zamĕřuje na dávkování požadavků na studenty. Jak rozsáhlé a jak složité programy mají vytvářet? A kdy se to od nich má požadovat? 
Není sporu o tom, že by se mĕlo začínat nejjednoduššími problémy a že by se obtížnost mĕla postupnĕ zvyšovat. Podle paní Gomes právĕ zde – při volbĕ vhodného zvyšování požadavků – může pomoci Bloomova taxonomie.    

 

Úvod [3] Komentář   
Přestože působíme v odlišných prostředích, konstatování paní Gomes potvrzuji – mnoha studentům se v programování opravdu nedaří. 
A rozhodnutí zamĕřit se na strategii vyučování, tedy na činnost učitele, chválím.    

Velice zajímavá byla zmínka o individuálních stylech učení se. Individuální styly nejsou předmĕtem zájmu tohoto článku, ale každopádnĕ bylo konstatováno, že existují a že mají vliv na studijní výsledky. 

Co se týče náplnĕ kurzu, onoho exotického spojení architektury – tedy hardwaru – a programování – tedy softwaru, jako softwarář je tĕžko mohu posoudit. Souhlasím, že znalost assembleru studentům přiblíží architekturu více, nežli by ji přiblížil vyšší programovací jazyk. Ale pochybuji, že toto přiblížení bude dostatečnĕ významné. Domnívám se, že studenti by navíc potřebovali ještĕ znalost firmwaru. 

 

Úvod [4] Taxonomie a stupňování požadavků  
Postupné zvyšování požadavků je přirozené a napadne každého. Já v mém kurzu zvyšuji požadavky inuitivnĕ, podle okamžitého nápadu. (Jde o okamžitý nápad v dobĕ, kdy píšu přednášku nebo vymýšlím zadání úlohy, tedy týdny či mĕsíce před vlastní hodinou. Při hodinĕ už zadání úlohy dávno „visí“ na webu.) 
Bylo by zajímavé zjistit (ale to se asi nepovede), oč lepší je, když paní Gomes ve svém kurzu zvyšuje požadavky promyšlenĕ, podle úrovní Bloomovy taxonomie.    

Podle paní Gomes by požadavky na studenty nemĕly začínat programováním (ani úplnĕ jednoduchých a drobných kusů programů), ale činnostmi na nejnižších dvou úrovních Bloomovy stupnice, konkrétnĕ čtením programů. 
Toto je v článku výslovnĕ uvedeno a zdůraznĕno: studenti by mĕli umĕt číst programy dříve než je začnou psát! 
Tento požadavek se mi „nezdá“. V čem spočívají moje výhrady? Nejde o to, zda by student mĕl dříve programy číst nebo programy psát. Jde o to, zda lze čtení a psaní programů od sebe oddĕlit. 

 

Protinázor [5] Čtení kontra psaní programů   
Paní Gomes argumentuje ve prospĕch čtení odkazem na žákovská léta. Lze souhlasit, že schopnost nejmladších žáčků čist a porozumĕt mateřskému jazyku je (zprvu) vyšší nežli jejich schopnost psát v mateřském jazyce krátké a jednoduché texty. 
Ale v případĕ čtení a psaní žáčků první třídy základní školy jde o dvĕ činnosti „technologicky“ velice odlišné. Naproti tomu u čtení a psaní krátkých a jednoduchých kousků programů jde o činnosti „technologicky“ velice podobné. Při psaní, při využití vývojového prostředí student nezapisuje kód vlastnoručnĕ – student pouze naznačuje svůj zámĕr, a kód za nĕj generuje vývojové prostředí. A při čtení cizího kódu, student se může kdykoli obrátit na vývojové prostředí, aby mu sdĕlilo sémantiku toho kterého úseku kódu. Studentovým úkolem je tedy pouze odhadnout zámĕr autora onoho kódu.    

Přiznávám, že vkládám do mých testů otázky, vyžadující přečíst cizí kód. 
Až teprve názor paní Gomes mĕ přivedl k zamyšlení, proč tam takové otázky vkládám. 
Nejspíš proto, že takové otázky se snadno vymýšlí a odpovĕdi na nĕ se snadno vyhodnocují (samozřejmĕ strojovĕ). 
Ale jakou schopnost studentů jimi testuji? 

 

Protinázor [6] Příklad   
Mĕjme program v jazyce C# a v nĕm třídu:    

public class CT1
{ //====== CT1 začátek 
private int mi1; // atribut
public CT1() {mi1=0; } // konstruktor
public int minc1() { mi1++; return mi1; } // metoda
} //====== CT1 konec 

Do hlavniho programu umístĕme následující kód: 

CT1 loCT1; // objekt
int li0, li1, li2; // promĕnné
li1 = 0; // inicializace promĕnné
li2 = 0; // inicializace promĕnné
for (li0=0; li0<4; li0++)
{ loCT1 = new CT1(); li1 = loCT1.minc1(); li2++; }

Očekávatelné otázky do testu jsou: 
(Q1:) „Jaká je hodnota promĕnné li1 ?“ 
(Q2:) „Jaká je hodnota promĕnné li2 ?“ 

Dosud jsem studentům tyto otázky nezadal. Ale předpokládám, že hodnotu li2 trefí každý, zatímco hodnotu li1 málokterý. 
To v případĕ, že studenti budou odkázáni na tužku, papír a vlastní hlavu. 
Budou-li mít k dispozici vývojové prostředí, trefí správnou odpovĕď všichni. Rozdíly budou leda v tom, jak rychle ty správné hodnoty zjistí. 
Zajímavé by bylo, kdyby studenti mĕli vysvĕtlit 
(Q3:) Proč hodnota promĕnné li1 je 1, zatímco hodnota promĕnné li2 je 4 ?  

 

Úvod [7] Připomenutí   
Připomínám 6 kategorií Bloomovy taxonomie (vzdĕlávacího okruhu): 
1. Znalost 
2. Pochopení 
3. Aplikace 
4. Analýza 
5. Syntéza 
6. Hodnocení    

A teď otázka pro čtenáře tohoto blogu: 
(Q4:) Do které kategorie Bloomovy taxonomie patří otázka Q3 ? 

 

 
 https://www.researchgate.net/publication/243962268_Bloom%27s_taxonomy_based_approach_to_learn_basic_programming
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Bloomova_taxonomie

 

 

 


Ježíšku, já chci …

Vyvolaný student říká nejrůznější nesmysly. Tak je to v pořádku a tak to má být, protože přes ty chyby – jsou-li ve vhodný okamžik opraveny – se to ten student naučí říkat správně.

Nepříjemné je, když si vyvolaný student vymýšlí (nebo to jenom nerozlišuje) a jsa upozorněn tvrdí, že on to říkal správně. Jde-li o něco významného a organizovaného, podám mu v tom okamžiku lístek papíru (ze štosu pro ten případ nachystaného na katedře) a vyzvu jej, aby napsal to, co se domnívá, že říkal. Psaný text lze těžko zapřít, a v lepším případě se ten student ode mne dozví „napsat to umíte, ale neumíte to vyslovit“. Případná delší mluvená vystoupení studentů (jako třeba prezentace), kde by podobná přerušení měla zničující účinek, se nahrávají na diktafon a lze je posléze podrobit detailnímu veřejnému rozboru.

Zbývá případ mluvení nevýznamného a neorganizovaného. I tehdy se může stát, že student říká něco špatně a po upozornění se k tomu nechce znát. Domníval jsem se, že zde by mohlo pomoci nahrávat celou vyučovací hodinu, ale mýlil jsem se – přehrávat na diktafonu i pětiminutový záznam je pro průběh vyučování likvidační. Natožpak záznam několika desítek minut. Nějaký šikovný programový prostředek na desktopu by to zvládnul snáze, ale přetahovat zvukový záznam z diktafonu do desktopu je pro průběh vyučování … však víte.

Takže vím, co bych tak potřeboval – nějaký (nejlépe programový) prostředek, který zaznamenává zvukovou stránku vyučovací hodiny, ale neukládá záznam jako celek. Rozseká ten záznam po minutách a vzniklé soubory zřetelně označí časovými „nálepkami“ – zaznamenáno před minutou, přede dvěma …

BTW, se známkami toto umím. Který student dostal kdy jakou známku a za co. Program to zobrazuje (a studenti to vidí na plátně) a zaznamenává. V praxi se časové údaje zaokrouhluji na hodiny a údaje „za co“ ignoruji zcela. Bohužel, na záznam zvuku programem jsem (zatím?) krátký.

Požadavek je tedy jasně vymezený. Milý Ježíšku …

 


Lichý pátek

(na cestě k učebně pro konec XX. století  – pokračování)

Pokrok nastává v liché pátky, praví jakési lidové programátorské rčení (snad jeden ze Staranských teorémů?). Tentokrát pokrok nastal v úterý. Co se stalo? Poprvé jsem dovolil studentům odevzdávat svoje vypracování písemek e-mailem.

V čem je ten přelom? Digitální zpracování písemek z angličtiny podporuji dlouhodobě, ale dosud mi studenti svoje díla předávali na flash-pamětích. Předání musí proběhnout v učebně a během té vyučovací hodiny, kdy studenti písemku píšou – je třeba zajistit, že písemka je zpracována „v reálném čase“ a (víceméně) samostatně, a nikoli o přestávce s pomocí spolužáků, kteří tutéž (nebo podobnou) písemku psali včera.  Jelikož učitelský počítač v mojí jazykové učebně není připojen na síť (úmyslně, z několika rozličných důvodů), měl jsem dojem, že u e-mailové komunikace nedokážu tuto časovou podmínku zajistit. Jenže kvůli elektronické třídnici musím být online stále, i v mojí jazykové učebně. K tomu mám tablet a ten na síť připojený je, přes WiFi. Nebylo by praktické ty e-mailem došlé písemky na tabletu vyhodnocovat a „opravovat“, ale ověřit okamžik příchodu zprávy, na to tablet stačí bohatě. A nic jiného v tom okamžiku nepotřebuji.

Druhý přelom nastal v zájmu studentů. Předat text na flash-paměti mohli jenom ti, kteří na svém zařízení mají OTG USB port a jsou zvyklí jej používat. Tedy hrstka. Proti tomu odeslat text e-mailem umí snad úplně každý mobil, a zájem studentů mi připadal – ve srovnání s předchozím stavem – masový.

 

Rizika

Posílá-li student svoje vypracování písemky učiteli, nic mu nebrání poslat kopii všem spolužákům. To ovšem mohl dříve také (elektronické textové komunikaci nebráním), jenom si to ne všichni studenti uvědomovali. Obrana proti „opisování“ je zřejmá – individualizace zadání – ale obtížně proveditelná v situaci, kdy zadání je vytištěné na papíře. Standardně používám dvě varianty. (Čtyři varianty zadání jsem zkoušel, ale nevedly k významně odlišným výsledkům.) Lze očekávat, že v tomto ohledu nastane jistý vývoj, ale dosud se mi dvě identická vypracování písemek nesešla.

 

Perspektivy

Až na použití elektronických zařízení přejde většina studentů, bude možné většině studentů přidělovat zcela individualizovaná zadání. Jak vygenerování individuálních zadání, tak jejich rozeslání studentům, jsou po technické stránce brnkačka. Očekávám, že v podmínkách masového (nebo alespoň „většinového“) použití elektronických zařízení se výrazně sníží „režie“ a časové ztráty na „neproduktivní“ činnosti, a vytvoří se podmínky pro zcela individuální komunikaci mezi učitelem a studenty i při dalších činnostech – nejen při psaní písemek.

Představuji si třeba úplně triviální „jednobitovou“ komunikaci – u každého jednotlivého na hodině řešeného problému by každý student („v reálném čase“) učiteli indikoval „problému rozumím, znám řešení“. Tedy „něco jako“ když se studenti hlásí zvednutou paží, „sím, sím, pane učiteli, já to vím!“ Jenže v případě elektronické komunikace by tyto stavy a situace zaznamenával, vyhodnocoval a přehledně zobrazoval program. Já bych jako dosud vyvolával a známkoval jednotlivé studenty, ale současně bych („bez vlastního přičinění“) získával přehled o situaci v celé třídě. Nebylo by to úžasné?

 


Na cestě k učebně pro konec XX. století – program podium

Mým cílem je vytvářet učebny, kde se učiteli pohodlně pracuje. Kde se pohodlně vykládá nová látka, pohodlně zkouší látka již vyložená, pohodlně zadávají a vyhodnocují testy, kde si studenti mohou ověřit a prakticky vyzkoušet svoje poznatky a schopnosti, a je-li třeba, kde učitel může studentům pohodlně předvést „jak se to dělá“.

Pro kterou dobu?

Když jsem v devadesátých letech vyučoval problematiku databází pro pracovníky jedné významné firmy, existovala v Praze nejméně jedna učebna, která dosahovala (a v něčem daleko překonávala) parametry učeben, které se snažím vytvářet dnes. Samozřejmě, ta tehdejší učebna (typu „terminálová učebna“) byla nejspíš astronomicky drahá (a také nebyla v žádné škole), ale zmiňuji ji proto, že od té doby nenastal žádný významný technický posun, který by způsobil, že dnes jde (v učebně) provádět cosi, co tehdy nešlo.  Mnoho užitečných věcí šlo v učebně dělat již tehdy – vím to, sám jsem to na svých přednáškách dělal. Kdyby byla vůle, a kdyby nebyla snaha ty stovky miliónů zašantročit pomocí Indoše, mohly být solidně vybavené učebny na školách (!!) už tehdy. Na konci XX. století.

Píši v první osobě. Své programy vytvářím sám. Ale ty programy potřebují pro svoji činnost příznivé prostředí. Kolegyně a kolega udržují v chodu hardware, na kterých moje programy píšu, ladím a ve finále provozuji. Síťová víla vymyslela, implementovala a udržuje v chodu komunikační prostředky, které propojují učitelův počítač s počítači studentů a které dovolují do systému vkládat právě jen ty potřebné a bezpečné informace. A společná šéfová nás všech nám k tomu poskytuje usměvavou a vlídnou morální podporu.

Můj někdejší šéf mi říkával „chlapče, mezi šéfem a podřízeným mají existovat jenom dva jednosměrné informační kanály. Jedním z nich šéf zadává podřízenému úkoly, a tím druhým podřízený hlásí šéfovi jejich splnění.“ A právě takhle nějak to síťová víla zařídila. V takovémto prostředí si studenti spustí program (který oni nemohou nijak změnit a jehož činnost mohou ovlivnit pouze předepsaným způsobem) který s využitím již zmíněných dvou jednosměrných kanálů ohlásí „na centrálu“ (v tomto případě na učitelův počítač), kdo a ze kterého počítače se připojil.

Podotýkám, že nejde o „terminálovou“ učebnu, kde by některé ze zmiňovaných funkčností byly dosaženy „automaticky“, ale o učebnu nižší kategorie, „počítačovou“.

Takže, student si spustí příslušný program. Tím se připojí do učitelova vyhodnocovacího „systému“, v tabulce na učitelově monitoru (a na projekčním plátně) se zobrazí studentova identifikace a umístění, a totéž se současně loguje. Když si některý student program nespustí, musím jej upozornit. Vždy mě potěší, když studenti v některém předmětu dosáhnou úrovně, že lajdáky sami kárají a méně šikovným sami vysvětlují, co je třeba dělat. Nevím čím to je, ale na studenta má výrazně větší účinek pokyn spolužáka „blbče, musíš udělat to a to“ nežli učitelovo (tedy moje) doporučení „studente, měl byste postupovat tak a tak“.

Online testování

Když se v učebně shromáždí dostatečný počet studentů (ach, ty pozdní příchody!) a mám-li v úmyslu testovat, připravím příslušný test a příslušnou první otázku (na to mám samozřejmě další program, je to operace na 5 vteřin), a vyzvu studenty, aby si otázku zobrazili (stiskem jednoho tlačítka v okně svého programu). Maximálně 4 řádky textu otázky, a k tomu 5 alternativních odpovědí, každá maximálně 2 řádky textu. Student se poradí se sousedy blízkými i vzdálenými, zvolí jednu z pěti alternativ, odešle svůj výběr, a během cca deseti vteřin vidí na projekčním plátně, zda uspěl.

Studenti se smějí radit s okolím a smějí si napovídat. Ničemu by neprospělo, kdyby si mohli radit „alternativa C je správně“. Ale to nemohou – mapování alternativních odpovědí do identifikátorů A, B, … E je pro každého studenta individuální. Pokud si radí, tedy musí buď vyslovit celý text správné alternativy, nebo z něj vyfiltrovat podstatný údaj. To první se mi zamlouvá, a to druhé ještě více. Pokud student uslyší, nebo dokonce bude na spolužáka volat (přesvědčen o pravdivosti svého výroku!) „pomocí asynchronní komunikace lze na server přenést třeba jen jeden údaj“, stoupají šance, že si to zapamatuje. A to je můj cíl.

Zpočátku se vyskytli vychytralí studenti, kteří s odesláním své odpovědi vyčkávali, až jak dopadne odpověď sousedova (kterou znali). Do testovacího programu jsem musel doplnit časový limit, po jehož překročení už student svoji odpověď neodešle. „Systém“ dává možnost nastavit časový limit libovolně a případně i individuálně pro každou otázku, ale zatím „jedu“ na jednotné 4 minuty. Domnívám se, že k úpravě závadného chování postačí vědomí, že limit existuje.

Jakmile je vyčerpán časový limit, případně pokud všichni studenti již odpověděli (což všichni vidí na projekčním plátně), připravím další otázku (jedno kliknutí na položce ze seznamu a jedno tlačítko) a vyzvu studenty, aby si ji zobrazili. Za přiměřený počet považuji pět otázek v jednom testu, jeden test na dva týdny.

Vyhodnocovací program

Odpovědi studentů zpracovává program podium (neboli česky „stupně vítězů“ nebo jenom „bedna“), běžící na učitelském počítači. S volitelnou periodou (kolem deseti vteřin) prohlíží úložiště, kam studenti odesílají svoje odpovědi, ověřuje, zda jsou došlé odpovědi opravdu od žáků dané učební skupiny, přečte si ze studentovy odpovědi, zda je správná, a výsledek připočte k předchozím studentovým výsledkům, zobrazí v tabulce na projekčním plátně, a zaloguje. Též vyčistí prohlédnuté úložiště a došlé odpovědi „uklidí“ do pytle na správné a do jiného pytle na špatné odpovědi. Vše se loguje, vše se ukládá, vše je zpětně dohledatelné pro případ protestů.

Program podium neposuzuje, zda je studentem vybraná alternativa správná.  To posuzuje rovnou program na studentově PC, a tato informace (správně / špatně) už přichází na učitelský počítač „hotová“. Je to umožněno tím, že zadání otázky v sobě rovnou nese správnou odpověď.

Utajení

Jelikož zadání otázky pár minut „visí“ všem na očích na veřejném disku, a jelikož studentova odpověď (obsahující vyhodnocení!) se (alespoň na okamžik) také uloží na studentově disku, je zřejmé, že oba tyto soubory musí být šifrované. Při výběru šifrovacího algoritmu jsem váhal mezi „multi-rotor Enigma“ a „něco jiného“, vyhrálo „něco jiného“. Zatím se studenti na šifrování ani neptali, takže se pravděpodobně ani nepokusili je prolomit. Ale časem k tomu musí dojít – jsou to přece studenti programování. Pro ten případ mám připraveno několik zesílení algoritmu.

Soutěžení

Jedním ze záměrů při vytváření programu podium bylo využít soutěživost studentů ke zvýšení jejich úsilí, což by se mohlo projevit na zlepšení jejich výkonů. Po zpracování stovek online testů v desítkách studijních skupin budu jistě chytřejší, ale zatím jsem s účinkem spokojen. Mám dojem, že při testech se špičkoví studenti snaží to ostatním „natřít“, a slabší studenti se snaží nezaostávat příliš nápadně. Dosud se nestalo, že by to některý student „vzdal“, jako se občas stává při ústním zkoušení. Avšak dosavadní statistický vzorek je malý a chápu, že stačí-li mačkat tlačítka, nevyžaduje přístup „nevzdávám“ žádné mimořádné úsilí. Nicméně …  

Výstupy

Z předchozího je zřejmé, že učitel má na začátku hodiny k dispozici digitálně zaznamenané údaje, kteří žáci jsou přítomni v učebně, včetně údajů od kdy jsou přítomni. A na konci hodiny má k dispozici digitálně zaznamenané údaje, jakou známku z testu ten který žák dostal. Na škole používáme elektronické třídní knihy i elektronický záznam a zveřejňování klasifikace. Zdálo by se logickým (dokonce i na konci XX. století), že údaje o prezenci a klasifikaci půjde snadno uložit do celoškolního systému, aniž by je učitel musel ručně přepisovat. Ale nejde to. Pokud vím, elektronická TK nemá (kromě „ručního“) vůbec žádné rozhraní, a elektronická klasifikace sice umožňuje vstup známek z excelovského souboru, ale jenom naráz všech známek za celé klasifikované období.